Υπηρσίες IP VPN

Πρόκειται για λύση που συνδέει εικονικά τα διάφορα σημεία μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας τις φυσικές συνδέσεις internet (adsl) με το Διαδίκτυο που υπάρχουν στα σημεία αυτά.

Ένας χρήστης του δικτύου μπορεί με τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης που έχει όταν συνδέεται μέσω τοπικού Η/Υ στο δικτύο της επιχείρησης που απασχολείται, να έχει πρόσβαση στους ίδιους πόρους όταν συνδεθεί και από οποιοδήποτε άλλο σημείο του υπόλοιπου ενοποιημένου εσωτερικού δικτύου, χωρίς να είναι προσβάσιμοι οι πόροι αυτοί από χρήστες του υπόλοιπου Διαδικτύου.

Με τη λύση του VPN μπορείτε να διασυνδέσεται όλα τα σημεία παρουσίας μιας επιχείρησης (Κεντρικά γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες, εργοστάσια κλπ.) εντός και εκτός του Ελλαδικού χώρου.

Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου ευρείας περιοχεής IP-VPN.

VPN00

Η επιχειρησιακή επικοινωνία είναι πολλά περισσότερα από την ανταλλαγή μερικών email κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι η ενδοεταιρική τηλεφωνία, η κοινή εργασία πάνω σε διαμοιραζόμενα αρχεία, ο συντονισμός των εξωτερικών συνεργατών, η απομακρυσμένη εκτύπωση τιμολογίων και πολλά άλλα.

Η λύση για την ασφαλή επικοινωνία και την κοινή χρήση πόρων πληροφορικής μιας επιχείρησης είναι η δημιουργία ενός ιδεατού ιδιωτικού δικτύου, ενός VPN. Οι τεχνολογίες VPN επιτρέπουν τη χρήση απλών δικτυακών υποδομών, όπως είναι μια οικιακή πρόσβαση ADSL ή μια σύνδεση 3G μέσω κινητού τηλεφώνου για την ασφαλή σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης.

Οι πλέον κοινές εφαρμογές VPN είναι η διασύνδεση υποκαταστημάτων με τα κεντρικά γραφεία μιας εταιρείας και η πρόσβαση εξωτερικών συνεργατών στο δίκτυό της. Οι ευκολίες που προσφέρουν είναι σημαντικές για την παραγωγικότητα της επιχείρησης, μια και διευκολύνεται σημαντικά η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και οι λειτουργίες των ομάδων.

Όσο απλές κι αν ακούγονται, ωστόσο, ο σχεδιασμός της υλοποίησής τους είναι αυτός που θα εξασφαλίσει την αναγκαία λειτουργικότητα τους και υψηλή προστιθέμενη αξία στην καθημερινότητα των ανθρώπων της επιχείρησης.

Gallery

beautycomzempilas00SPloumisS

charismadrimaMaria grSloudshop

kohilijurliquetsoumanispharmacy

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, για προβλήματα που αντιμετωπίζετε με την ιστοσελίδα ή το χώρο φιλοξενίας σας.

2725031074

6944 915 663

info [at] aidpc.net