Δίκτυα Υπολογιστών

Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Σύνδεσης Internet

Παραμετροποίηση σύνδεσης Internet για όλους τους παρόχους υπηρεσιών Internet. Διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφαλείας για ενσύρματα & ασύρματα τοπικά δίκτυα στο σπίτι & στο γραφείο.

Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση & Συντήρηση Δικτύων

Εγκαταστάσεις, Αναβαθμίσεις & Παραμετροποίηση δικτύων, εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, ρυθμίσεις router, switch, access point και σταθμών εργασίας.

Επίλυση προβλημάτων δικτύου

Επιδιόρθωση προβλημάτων ενσυρμάτων και ασυρμάτων δικτύων.

Login to post comments

Gallery

beautycomzempilas00SPloumisS

charismadrimaMaria grSloudshop

kohilijurliquetsoumanispharmacy

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, για προβλήματα που αντιμετωπίζετε με την ιστοσελίδα ή το χώρο φιλοξενίας σας.

2725031074

6944 915 663

info [at] aidpc.net